top of page
Alajaoston Uusi Logo 1.jpg
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 3.1.2023
1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Pääkaupunkiseudun Sveitsinpaimenkoirat ry, y-tunnus 3333728-3
Osoite
c/o Kaila Selja, Hakamäki 2 E 67, 02120 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) ei ole
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Selja Kaila
Osoite
Hakamäki 2 E 67, 02120 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040-4126835, selja.kaila@seljakaila.fi
3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenyyden hoitaminen: jäsenmaksujen ja tiedotteiden jakelu.
5. Rekisterin tietosisältö
Nimi ja sähköposti.
Sveitsinpaimenkoirien koiraharrastajien kerho.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki yllämainitut tiedot saadaan henkilöltä itseltään. Uusien jäsenten osalta tiedot saadaan
liittymishakemuksesta. Miltään ulkopuoliselta taholta ei tietoja saada tai kerätä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yhdistyksen jäsenrekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Tietoja tulostetaan vain satunnaisesti. Tulosteet hävitetään käytön jälkeen.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri sijaitsee yhteyshenkilön yhdellä tietokoneella, johon on tarvittavat salasanat. Muilla
henkilöillä ei ole pääsyä tietokoneen tiedostoihin. Tietokoneen tietoturva on asianmukaisesti hoidettu.
Mitään tietoja tästä rekisteristä ei ole pilvipalvelussa. Rekisterissä ei ole tietoja mitkä on säädetty
salassapidettäviksi. Käyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja (jäsen)sihteerillä. Henkilötiedot
eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja.
10. Tarkastusoikeus
Jäsenellä on oikeus tulla informoiduksi ja saada etukäteen tietää henkilötietojensa käsittelystä.
Tarkastuspyyntö tulee esittää sähköpostilla yhdistyksen puheenjohtajalle. Yhteystiedot löytyvät
yhdistyksen www-sivulta.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jäsenellä on oikeus vaatia ja saada tieto korjatuksi. Virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai
vanhentuneet tiedot on viivästyksettä korjattava. Tarkastuspyyntö tulee esittää sähköpostilla
yhdistyksen puheenjohtajalle. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen www-sivulta.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tarkastuspyyntö tulee esittää sähköpostilla
yhdistyksen puheenjohtajalle. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen www-sivulta.
bottom of page